Kɛnɛya jɛmukan

Maden jamanaw kɔnɔ, nɛnɛ ani fiɲɛn kolo b'an senkɔrɔ, wa bana caman bɛ sɔrɔ u fɛ

Kumakanw 15:00
Nɛnɛ ani fiɲɛn kolo  banaw
Nɛnɛ ani fiɲɛn kolo banaw © RFI

Ka ta Nowaburukalo la fɔ ka ta bila Marisikalo la, nɛnɛ ani fiɲɛn kolow bɛ kɛ maden duguw kɔnɔ.

Ganseli

Bana sugu jumɛn de bɛ sɔrɔ nɛnɛ, fuɲɔn ani gwangwanw senkɔrɔ ?

Fɛɛrɛw jumɛn bɛ se ka boloda sanko ko kɔrɔtigɛ ?

Baro in kɔnɔ fana, an bɛna mɔgɔ fila ka seereyaw lamɛn.

Ka se ka famuyali sɔrɔ, jɛmukan in na, an bɛna baaro kɛ ni Dr. SOURABIE Adama ye.

Ale ye fɔgɔfɔgɔ dɔgɔtɔrɔ ye n'a bɛ weele Faransɛkan na '' pneumologue'',  Bobo-Dioulasso ka dɔgɔtɔrɔsoba ''Hôpital Souro Sanou'' na.