Kɛnɛya jɛmukan

"Février" kalo tile 15 ye denmisɛnw ka bɔnbana kɛlɛ don kɛrɛnkɛrɛn ye diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba "OMS" fɛ

Kumakanw 10:00
Denmisɛn dɔw bɔnbana "cancer" bɛ minnu na.
Denmisɛn dɔw bɔnbana "cancer" bɛ minnu na. © Reuters/Arko Datta

"OMS" ka jatɛminɛw y'a jira ko san 2020 denmisɛn wa 846 ye bana in sɔrɔ.

Ganseli

Aw ka bi kɛnɛya jɛmukan  babu bɛ denmisɛnw ka bɔnbana de kan n'a bɛ fɔ a ma "cancer de l'enfant" Faransikan na. An bina an basigi a furakɛcɔgɔ de kan.  

Pr. Aboubacar Togo de y' an ka ma weelelen ye. Ale ye bɔnbana dɔnbaga ye ani denmisɛnw furakɛ yɔrɔ ɲama de don "Hopital Gabriel Touré " la, Bamako, Mali jamana na.