Bi kɛnɛya jɛmukan bɛ kuma "dengue" bana de kan? "Jɛmukan tɛmɛnen"

Kumakanw 10:00
Soso min bɛ "dengue" bana lase mɔgɔw ma (ja jirata).
Soso min bɛ "dengue" bana lase mɔgɔw ma (ja jirata). (Photo : Michel Dukhan/ IRD)

Nin dɔgɔkun baro sigira dengue bana kan. Bana in yera mɔgɔ 30 ɲɔgɔn la Senegali kɛnɛya kan fɛ kɔsa in na ka sɔrɔ a bɛ san 3 bɔ a tun ma ye Senegali kɔnɔ. 

Ganseli

Yala "dengue" ye bana sugu jumɛn ye, a sɔrɔ cogo, a latanga siraw an’a ɲɔgɔnna wɛrɛw, nin ye ɲinigali damadɔ ye aw bɛna jabi sɔrɔ olu minnu kan  ka bɔ Dr Lassina Diallo fɛ, ale ye bana yɛlɛmataw dɔnbaga ye Dakar dɔgɔtɔrɔso min bɛ weele Fann.