Lɔgɔkun hakilinan nyuman: Amadou DIAWARA dɛ b’o d'anw ma

Kumakanw 30:00
Amadou DIAWARA.
Amadou DIAWARA. © Collection personnelle / Amadou Diawara

- Lɔgɔkun hakilinan nyuman: Amadou DIAWARA dɛ b’o d'anw ma a ka baara da kan Groupe FAMIB Mali la

Ganseli

- Bi ladilikan: Mama Sacko dɛ b’o d'anw ma, ka bo France, deminseninw ka kalan nafa kan.

- Ngunu-ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: Yala lɛnburu kumunin ni layi bɛ coronavirus furakɛ wa?

-An tagara donkilidaala min lakodon: Rickson kabɔ Burkina Faso.