Bi baroo bena sigi Coronavirus bala ka gwèlèya mi lasé sida bana kèlèli ma, ani ONUSIDA ka nyinè jatèminè sèbè o kan

Kumakanw 30:00
Onusida

· Mɔkɔ wélélen : Zoumana Diarra yé kabô Mali la, a lé yé CESAC nyèmôkô yé, n’o yé cakèda yé mi nyèsilen bè sida kèlèli ma, ma ani sida bana bagatôw kôkôrômadoli kan.  

Ganseli

Môkô wélélen fila na yé, Fanta Bassolé yé, kabô Bobo-Dioulasso, Burkina faso, a lé yé Bobo-Dioulasso fura féré yôrô nyèmôkô yé.