Dɔgɔkun hakilila-nyuma: NEBEBAY jɛkulu kabini Sénégal

Kumakanw 30:00
© Nebeday

- Bi ladilikan: jira yiri nafa, Bassiaka DAO Burkina Faso- An bɛna donkilidaala min lakodon: Fatoumata DIARRA ka bô Bakel dugu la, Sénégal.