Kan jumɛn bɛ yɛn?

Farafinna kako ''Coco''bayɛlɛmalinw bɛ sankɔrɔta cɔgɔdi?

Kumakanw 25:00
Haby SIDIBE, TAALAM baarada tigi, Mali la
Haby SIDIBE, TAALAM baarada tigi, Mali la © RFI MANDENKAN / Haby SIDIB

An ka dunan ye Haby SIDIBE, a bɛ siitulu ni kakow bayɛlɛma k’u kɛ kun ani fari tuluw ye, a ka baarada togo ye ''TAALAM'' Mali la. 

Ganseli

Bi ladilikan

Ka an yɛrɛ ka kakow bayɛlɛmalinw san o bɛ se ka nafa minnu lase farafinna sɔrɔ ma.

Togodaw Kunkan

Kuma bɛ di Radio Zaly FM ma Nzérékoré dugu la, ''Guinée''.