Kan jumɛn bɛ yɛn?

Kanuɲɔgonya ni teriya minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ fɔrɔba-barokɛyɔrɔw la, yala o bɛ se ka sabati wa?

Kumakanw 25:00
Bɔlɔlɔ fɔrɔbabarokɛyɔrɔ sira dɔ.
Bɔlɔlɔ fɔrɔbabarokɛyɔrɔ sira dɔ. Aamir QURESHI AFP

An ka dunan ye Abou KONE ale n’a muso ye ɲɔgon sɔrɔ bɔlɔlɔ fɔrɔbabarokɛyɔrɔ "Facebook" de kan, u furula salon ka den kelen sɔrɔ.

Ganseli

Bi ladilikan

Ko minnu be se ka kɛ sababu ye walasa kanuɲɔgonya ni teriya ka basigi.

Togodaw Kunkan

kuma bɛ di Radio Zaly Liberté FM ma "Guinée", Nzérékoré dugu la.