Bi baro: bɛ taalikɛ musow ka baara de kan ni dɔw b’a fɔ o baara ninnu ma ko cɛw ka baara

Kumakanw 25:00
Nébié Coulibaly Mariam, sudɛri ka bɔ Burkina Faso.
Nébié Coulibaly Mariam, sudɛri ka bɔ Burkina Faso. © RFI MANDENKAN/ Nébié Coulibaly Mariam

An ka dunan ye Nébié Coulibaly Mariam  ye kabɔ Burkina jamana kɔnɔ ale ye "soudeur" ye

Ganseli

Bi ladilikan

Dr Drissa CONDE de y’a di kabɔ Guinée jamana kɔnɔ.

A kumana musow ka baara  nafa de kan du kɔnɔnaw la.

Ɲanajɛba dɔ kɛnɛ

Kuma dira Chantal Djédjé de ma a ka ɲɛfɔli kɛ u ka lajɛba min bolodalendon marsi kalo tilé 22 ka taa bila mars kalo tile 28 la.

CCC
CCC © RFI MANDENKAN

Kuma dira Françoise Valentin Sankara fana ma, ale ye seko ni dɔnko baarakɛla ye.

Ale ni a ka mɔgɔw sen bɛna ye ɲɔngɔn kunbɛba in kɛnɛkan.