Dɔgɔkun hakilila ɲuman: "Mme N’Diaye Cira Camara" de y’a d’an ma kabɔ Senegali jamana kɔnɔ

Kumakanw 25:00
Mme N’Diaye Cira Camara, cakɛda min tɔgɔ ko Balimaya de Niani ɲɛmɔgɔba kabɔ Senegali.
Mme N’Diaye Cira Camara, cakɛda min tɔgɔ ko Balimaya de Niani ɲɛmɔgɔba kabɔ Senegali. © RFI MANDENKAN/ Mme N’Diaye Cira Camara

Ale ye cakɛda min tɔgɔ ko Balimaya de Niani ɲɛmɔgɔba ye. A ye ɲɛfɔli kɛ cakɛda in kan.

Ganseli

Bi ladilikan

Dɔgɔdɔrɔ Sarah Deborah Sanogo de y’a di. A kumana kookoo bana de kan.

 

An ni Chackera MCINTOSH ye ɲɔngɔn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔ. Ale ye kunbɛnba min tɔgɔ ko "NollywoodWeek" ko ɲɛnɛbɔbaga dɔ ye. Ale ka baaraw ɲɛsilen don kunnafonidilaw ka ko ma.