Kan jumɛn bɛ yɛn?

- Dɔgɔkun hakilila-ɲuma: Berthé Nangzi Delphine Berthé de y’a d’an ma Mali jamana kɔnɔ

A jɛnsɛnna :

Ale ye cakɛda min tɔgɔ ko Entreprise Del ɲɛmɔgɔ ye. 

Jiridenw.
Jiridenw. © Abdel Reghioui
Ganseli

-Bi ladilikan: Dr Lassina Diallo de y’a di.

- An bɛna dɔnkilidala min lakodon : o bɛ bɔ Burkina jamana kɔnɔ.  

A tɔgɔ ye Massé Hassan. A dɔngilida tɔgɔ ye Hass Massé.

ka baroda tɔw lajɛ