Kuma bɛ aw bolo

Manankolon tolibaliw kɔlɔlɔ an ka laminw na

Kumakanw 15:00
Manakolon tolibaliw baji la
Manakolon tolibaliw baji la © RFI

Aw y'aw hakilaw bila o de kan bi Alamusa kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan. Maïmouna SANOGO ye daman dɔ tɔmɔ min lase la rfi mandenkan kan.