Kuma bɛ aw bolo

Desanburukalo tile 18 ye tungannadenw ka don kɛrɛkɛrɛlen ye

Kumakanw 15:00
Tungaladenw
Tungaladenw © RFI

Aw ka bi jɛmukan kuma bɛ aw bolo ye talikɛ o de kan.  

Ganseli

U bɛ tɔrɔ ani hɛɛrɛ minnu sɔrɔ. 

Aw y'aw ka hakilinaw di tungalatalaw ma. Tɔrɔ ani hɛɛrɛ min bɛ tungatala, Maïmouna SANOGO ye damadɔ lase a ka jɛmukan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.