Kɔ́nɔnafɛn dáfata
KUMA BƐ AW BOLO

Munna Farafinna kalataw kɔ politikitɔn fangasinanw bɛ tugu fanga kɔ?

Kumakanw 15:00
Alassane OUATTARA ni fangasinan Henri konan BEDIE
Alassane OUATTARA ni fangasinan Henri konan BEDIE © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Ntɛnɛn  kuma bɛ aw bolo ye  talikɛ Laguinée ani farafinna politiki kan. 

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.