Kuma bɛ aw bolo

Bi kuma bi aw bolo ye tali kɛ Centrafrique ka Kalata ɲɛbila mankanw kɔlɔlɔ de kan

Kumakanw 15:00
Centrafrique dugu kɔnɔ, kalataw ɲɛbila bɛ senna
Centrafrique dugu kɔnɔ, kalataw ɲɛbila bɛ senna © RFI/Charlotte Cosset

Kɛlɛkɛkulu fila ye kisɛci daminɛ, fanga ko jamanaɲɛma kɔrɔ n' o ye François BOZIZE ye, ko a sen bɛ nin marifaci ninnu na. Fangasinaw fana ko kalata bilara  don min na, ko fo o don ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ.