Kuma bɛ aw bolo

Niger jamana na, lakana tɛ jamana fan dɔw ra, o n'a ta bɛ kalata kow bɛ senna

A jɛnsɛnna :

Kuma bɛ aw bolo ka bi baabu ye tali kɛ Niger jamana ka kalata de kan. 

Kalata kow Niger jamana na
Kalata kow Niger jamana na © RFI
Ganseli

Jamanaŋɛmakalata  labɛnw bɛ senna kasɔrɔ jamana fan dɔw ra lakanabaliya bɛ yen.

Umaru YERO ye ɲɛfɔli k'aw ye mandenkan sɛbɛncogo la, n'aw ka telefɔniw walima tabilɛtiw ye, Kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan ni Mai SANOGO ye.

ka baroda tɔw lajɛ