Kuma bɛ aw bolo

''Côte d'Ivoire'' jamana ka kumaɲɔngɔnya min bɛ senna fanga mɔgɔw ani fanga sinaw cɛ

Kumakanw 15:00
Alassane OUATTARA ni fangasinan Henri konan BEDIE
Alassane OUATTARA ni fangasinan Henri konan BEDIE © RFI

Aw ye ɲininkali kɛ diɲɛ tɔnba n'a bɛ weele ''ONU'' ka jateminɛsɛbɛ kan.jateminɛsɛbɛ min kɔnɔ, ONU ye  Mali lakanatigilamɔgɔw jalaki.Aw ni Mai SANOGO ka masala tun b'o de kan, Kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan.