Kuma bɛ aw bolo

Aw hakilina ye mun ye an ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo ''kan?

Kumakanw 15:00
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan © RFI

kuma bɛ aw bolo jɛmukan daminina Desanburukalo tile 14, san 2020, rfi mandenkan kan.A y'aw hakilinaw  ani aw fɛlaw fɔ jɛmukan in kan. A nanfa ani minnu ka kan ka kɛ walasa a ka fanga sɔrɔ.