Kɔ́nɔnafɛn dáfata
KUMA BƐ AW BOLO

Aw ka san kura foliw rfi mandenkan yɔrɔ

Kumakanw 15:00
Studio phát thanh RFI.
Studio phát thanh RFI. © RFI/Sébastien Bonijol
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Bi Zanwuyekalo tile 04, san 2021.Kuma bɛ aw bolo jɛmukan ye kuma d'aw ma, aw ka san kura foliw baabu kan.Aw ni ce RFI MANDENKAN lamɛni na !

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.