Kuma bɛ aw bolo

Koronabana carili ko filana ani ''couvre-feu'' min bilara sen kan ''Sénégal'' jamana ɲɛmɔgɔw fɛ

Kumakanw 15:00
Dakar, Sénégal faaba
Dakar, Sénégal faaba © RFI

Aw y' aw  hakilinataw ci o baabu de kan kuma bɛ aw bolo jɛmukan kɛnɛ kan. Aw ka bi ɲinikali tun ye yala mun de ye Laurent  GBAGBO ka kɔseki sumaya ''Cote d'Ivoire'' jamana kɔnɔ?