Aw ye weeleli kɛ bi ka taa aw ka dugu kunnafoniw kan, ani aw ka ɲinikaliw

Kumakanw 15:00
Kuma bɛ aw bolo
Kuma bɛ aw bolo © RFI

Bi kuma bɛ aw bolo jɛmunkan ye kuma di aw ma, manden duguw la.Aw ni Mai SONOGO masalala aw ka dugu kunnafoniw kan. Aw ka ɲinikaliw fana jabira.