KUMA BƐ AW BOLO

Aw ye weeleli kɛ bi ka taa aw ka dugu kunnafoniw kan, ani aw ka ɲinikaliw

Kumakanw 15:00
Kuma bɛ aw bolo
Kuma bɛ aw bolo © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16

Bi kuma bɛ aw bolo jɛmunkan ye kuma di aw ma, manden duguw la.Aw ni Mai SONOGO masalala aw ka dugu kunnafoniw kan. Aw ka ɲinikaliw fana jabira.