Kuma bɛ aw bolo

CHAN 2021: ɲinan ta labɛnw kɛra cogodi?

Kumakanw 15:00
Cameroun ka  balɔntan lafasabagaw "Yaoudé " "CHAN" dɔ senfɛ
Cameroun ka balɔntan lafasabagaw "Yaoudé " "CHAN" dɔ senfɛ © RFI / Pierre René-Worms

Cameroun jamana de ye ɲinan "CHAN" labɛn, a labɛnna ka ɲɛ wa? Wala jamana in bɛna se ka "CAN" fana bisimila don nataw la wa?Sadio DOUCOURE bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kan.