KUMA BƐ AW BOLO

Bi kuma dira aw ma aw k'aw hakilinaw fɔ ka taa aw ka dugu kunnafoniw kan

Kumakanw 15:00
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan © RFI
A kɛbaga : Maï SANOGO
Sanga 16