KUMA BƐ AW BOLO

Bi aw ka jɛmukan ye talikɛ aw hakilinaw ani aw ka dugu kunnafoniw de kan

Kumakanw 15:00
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan
Aw ka jɛmukan ''Kuma bɛ aw bolo'' rfi mandenkan kan © RFI