Kuma bɛ aw bolo

Tchad: politiki mankanw tɛ ka kɔtigɛ

Kumakanw 15:00
Tchad fangasinaw Saleh Kebzabo (numan fɛ) ani Ngarlejy Yorongar u ka politikiko lajɛ dɔ sen fɛ  Ndjamena san 2011.
Tchad fangasinaw Saleh Kebzabo (numan fɛ) ani Ngarlejy Yorongar u ka politikiko lajɛ dɔ sen fɛ Ndjamena san 2011. AFP - GAEL COGNE

Wa mankan ninnu yɛre kɛra sababu ye fangasina Saleh Kebzabo ko ale y'a senbɔ jamanaɲɔgɔkalata nata la.Aw ka bi jɛmukan ka masala tun b'o babu de kan.