Burkina kiiriko ɲɛmaaw ye sɛbɛn ci 'Côte d'Ivoire' jamana ɲɛmaaw ma,ko Blaise COMPAORE ka bila ka na

Kumakanw 15:00
Blaise Compaoré, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ.
Blaise Compaoré, Burkina Faso jamanakuntigi kɔrɔ. © Gettyimages/Pascal Le Segretain

Burkina Faso kiiriko ɲɛmaaw ka lajɛ ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Blaise COMPAORE nɔnminɛ Thomas SANKARA ka fagali ra.

Ganseli

Kiiri kɛlaw ye sɛbɛn ci 'Côte d'Ivoire' jamana ɲɛmaaw ma, (o sɛbɛn bɛ weele faransikan na mandat d'arrêt international) walasa u ka Blaise COMPAORE bila ka na a ka kiiri.

Kasɔrɔ "Côte d'Ivoire" jamanaden sɛbɛn bɛ Blaise COMPAORE bolo , yala "Côte d'Ivoire" bɛna sɔn ka Blaise COMPAORE labila wa?

A y'aw  hakilinaw ci o babu de kan an ka whatsApp kan +221 76 644 12 79.