Yala nafoloko tɛ ka farikoloɲanajɛ nafa nagasi wa?

Kumakanw 15:00
"Super league".
"Super league". REUTERS - DADO RUVIC

Tubabu seeba ndolanta jɛkulu dɔ tun wulila k'u b'u damana ɲɔgɔndan boloda.