Bi kuma bɛ aw bolo, bɛ talikɛ Farigoloɲanajɛ de kan min bɛ kɛ farafinna kalansow la

Kumakanw 15:00
Dɛmisinw ndɔlantan kɛnɛ dɔ kan
Dɛmisinw ndɔlantan kɛnɛ dɔ kan Catherine Cabrol/Libre Vue

FIFA ni CAF ye ndɔlantan ɲɔngɔndan dɔ  bila senkan  farafinna kalansow la.    Aw ka hakilana ye mun y'o kan? A bɛ nafa juman de  lase farafinna ndolantan ma?Aw y'aw ka hakilinaw ci wathsap kan +221 76 644 12 79.