Kuma bɛ aw bolo, yala Mali k'a kan ni CEDEAO ka ɲangili ni ye wa?

Kumakanw 15:00
Ni ye CEDEAO ka lajɛ dɔ ja de ye.
Ni ye CEDEAO ka lajɛ dɔ ja de ye. © CEDEAO

Farafinna tilebiyanfan jamana ɲɛmaw ye lajɛrɛ krɛnkrɛnlen kɛ kunu Accra, Ghana faaba la, ka se ka ɲɔgɔn faamu  taabolo min kan ka ta MALI. Jamana ɲɛma ninnu ka ɲangili kɛra ka Mali sebɔ fɔlɔ u ka tɔnba CEDEAO la. jamana kama.Aw ye aw hakilina ci Mai SANOGO man watsapp kan.