Aw hakilinan ye mun ye EURO 2021 labɛn Cogo, ndonlantanlan juma de y' aw wassa?

Kumakanw 15:00
Italie jamana de ye ɲinan Euro jɔnjɔn ta
Italie jamana de ye ɲinan Euro jɔnjɔn ta Pool via REUTERS - MICHAEL REGAN

Ntɛnɛlon, juillet kalo tile 12, kuma bɛ aw bolo bɛkuma di aw ma EURO 2021 kan.Aw ka hakilina ye mun ye ŋinan ta labɛn cogora?  Ndolantanla juma lo ye aw wassa?Aw ye aw ka hakilinaw ci wathsap kan +221 76 644 12 79.