Bi ye seliba ye, fɛɛrɛ jumɛn de tara manden duguw kɔnɔ ka coronabana ɲɛkɔrɔtigɛ

Kumakanw 15:00
Ni ye silamɛw ja ye, seliba seli kɛnɛ kan
Ni ye silamɛw ja ye, seliba seli kɛnɛ kan ANNIE RISEMBERG / AFP

 Aw fɛ fɛɛrɛ jumɛn de tara ka koronabana ɲɛkɔrɔtigɛ, an bi aw lamɛn o ko la.