Alpha CONDE ka fanga yɔgɔ-yɔgɔra la Guinée

Kumakanw 15:00
Conakry
Conakry AFP - CELLOU BINANI

Aw y’aw hakilinaw fɔ, Alpha CONDE ka fanga yɔgɔ-yɔgɔli kan.Aw y'olu fɔ an ma whatsapp sanfɛ, 00221 76 644 12 79.Maimouna SANOGO y'u faraɲɔgɔn kan.