Kuma bɛ aw bolo jɛmukan bɛ talikɛ Farafinna sifinw ni Faransi ka lajɛ in de kan

Kumakanw 15:00
Farafinna sifinw ni Faransi ka lajɛ in ja de ye nin ye
Farafinna sifinw ni Faransi ka lajɛ in ja de ye nin ye © facebook-Aliou BAH

Kuma bɛ aw bolo jɛmukan bɛ talikɛ Farafinna sifinw  ni Faransi ka lajɛ in kuncɛli de kan. Aw ye aw ka hakilinataw ci an ma watsapp kan