Bi laseli bɛ na taa n'an ye la Guinée an mena kuma ''téléphone'' kanu ko jugu kɔlɔlɔw de kan

Kumakanw 05:39
Ni ye mɔgɔ dɔ ja de ye téléphoni b'a bolo
Ni ye mɔgɔ dɔ ja de ye téléphoni b'a bolo © iStock/PeopleImages

An ka bi laseli bɛna an lasé La Guinéen ka ta kuma Téléphone ni dɔw ko a ma nɛgɛjuru, ale kanu ko jugu bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase mɔgɔw man.  An ka lasigiden Fanta CONDE de ye ni laseli in labin an ye.