LASELI

Bi laseliba bɛ taa n'an ye la Guinée, an bɛna kuma sirabakan monbili boli tagamasiyɛn de kan

Kumakanw 05:44
Ni ye  sirabakan monbili boli tagamasiyɛn dɔ ye
Ni ye sirabakan monbili boli tagamasiyɛn dɔ ye RFI/François-Damien Bourgery

Bi laseliba bɛ taa n'an ye la Guinée, an mena  kuma  sirabakan monbili boli tagamasiyɛn de kan . Jamana in faaba kɔnɔ ni waati in na sirabakan tasumawulen 13 de bɛ barala Conakry. Fanta CONDE an ka lasigiden ka bɔ Conakry  ka laseli.