Bélédugu fɔlifɛnw bɛɛ la mandi, na bɛ weele ''Céblencè'' bi laseliba bɛna tali kɛ o de kan

Kumakanw 05:54
Ni ye donkɛla dɔw ja de ye
Ni ye donkɛla dɔw ja de ye Dorothy Voorhees/ Wikimedia commons

''Cènin kɛnɛ'' walima ''Cèblencè'', Bélédugu fɔlifinw  bɛɛ la mandi nin sarama, bi laseliba bɛna tali kɛ o de kan. Fɔli  sen in tariku ye mun ye? a bɛ jɔ yɔrɔ jumɛn na Bélédugu?