Laseli

Baɲoumankɛtɔn 'Amnesty International' y'a ɲini ko dan ka sigi siyawɔlɔma sɛgɛsɛgɛliw la Faransi sɔrɔsiw fɛ

Kumakanw 05:11
Baɲoumankɛtɔn 'Amnesty International' y'a ɲini ko dan sigi siyawɔlɔma sɛgɛsɛgɛliw la Faransi sɔrɔsiw fɛ
Baɲoumankɛtɔn 'Amnesty International' y'a ɲini ko dan sigi siyawɔlɔma sɛgɛsɛgɛliw la Faransi sɔrɔsiw fɛ REUTERS/Valentyn Ogirenko

France jamana kan, baɲoumankɛtɔn ni hadamadenw ka hakɛ lafasa kuluw ye a ɲini France jamana ka sariya taa, wassa ka dan sigi siyawɔlɔma la. An ka bi laseliba bɛna kuma o de kan. A labɛna Ayouba BARRY  fɛ kabɔ Nice