Bi laseliba bɛ taa n'an ye Guinée Kouroussa dugu la, ka kuma cɛmanniw k'a bolokoli ɲɛnagɛw de kan

Kumakanw 05:07
Cɛmanniw k'a bolokoli ɲɛnagɛw de kan, na bɛ weele Doundoumba.
Cɛmanniw k'a bolokoli ɲɛnagɛw de kan, na bɛ weele Doundoumba. © RFi MANDEKAN/ Mamady KABA

Bi laseliba bɛ taa n'an ye Kouroussa dugu, la Guinée ka kuma cɛmaniw k'a bolokoli ɲɛnagɛw de kan, na bɛ weele Doundoumba. Mamadi Kaba, an ka lasigiden ka laseli.