Bi laseliba bɛna tali kɛ bɔlɔlɔ ''internet'' nafaw na kɔlɔlɔw de kan

Kumakanw 05:30
 bɔlɔlɔ ''internet'' nafaw na kɔlɔlɔw  de kan
bɔlɔlɔ ''internet'' nafaw na kɔlɔlɔw de kan AFP

Bi laseliba bɛna tali kɛ bɔlɔlɔ ''internet'' nafaw na kɔlɔlɔw  de kan. Conakry bi mɔgɔ caman de bɛ o mako ŋɛnɛbɔ tɛliyala bɔlɔlɔ siraw fɛ.An ka lasigiden Fanta CONDE de ye ni laseliba labɛn an ye.