Niger : "Kilichi" ye sogo labɛnnen ye ka laja, n'a makadi kosɛbɛ

Kumakanw 05:03
Misali sogo.
Misali sogo. REUTERS/Hyungwon Kang

An bɛ ta Niger bi, kata "Kilichi" de lakodon, n'o ye sogo labɛnnen ye ka laja, an dundala kadi kosɛbɛ.Niger dron tɛ, "kilichi" makadi bi diɲɛ kɔnɔ. A labɛnna an ka lasigiden fɛ Niger, Mahamoud Kaba DIAKITE.