Sanji kaasaraw ka ciɲɛli nɔw kabon Bamako

Kumakanw 05:22
Misali
Misali © AFP - JOHN WESSELS

Samiya waati la, mɔgɔw kɛwalenw bɛ kɛ sabu ye, ka na ni gɛlɛyaw ye.Mun de kan ka kɛ, wasa mɔgɔw ka tanga samiya waati ?An ka lasiden André Traoré ye laseli labɛn a kan. An ka lamɛn.