Bamako, mɔgɔ caman de dayirimɛ sirilendon ɲaman tɔmɔla

Kumakanw 04:13
Ɲaman
Ɲaman AFP PHOTO / PATRICK BAZ

Musokɔrɔba filiyatɔw, fɔ ka ta se demisɛn fitini dɔw ma, u caman bɛ tile ban ɲamantonw kan. Fɛn bɛɛ bɛ tɔmɔ u fɛ ka feere. Hali ni waari caman tɛ sɔrɔ a la, u yɛrɛ ka fɔla, dɛsɛ de y’u se ɲaman kan. Wa, u yɛrɛ ba dɔn ko bana jugu ka can ka sɔrɔ u ka baara in na. Laseliba kɔrɔ don min labɛnna Sory IBRAHIM fɛ.