Lagine jamanaden minnu bɛ kɔkan, o caman seginna ka na baarakɛ u faso la

Kumakanw 05:05
Bagan mara, sɛsɛ.
Bagan mara, sɛsɛ. © Weronika Mliczewska

Lagine jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ, Alpha CONDE kɛlen kɔ ka weele bila a ka jamanadenw ma minnu bɛ kɔkan, k'u ka na baara u fasola, caman ye o weele jaabi.O caman sigilen bɛ Batè Gbènso, kilo mɛtɛrɛ binanni ani duru Kankan kɛrɛfɛ.Olu ye bagan mara yɔrɔdɔ gilan yen.Mamadi Kaba b'o ɲɛfɔ a ka bi laseliba in kɔnɔ.