Lagine, Siguiri, mɔgɔw caman bɛ bɔnɛna u nin na sanu baara sen fɛ

Kumakanw 05:09
Bolola sanu bɔyɔrɔ dɔ.
Bolola sanu bɔyɔrɔ dɔ. Getty Images/Aldo Pavan

Siguiri yɔrɔ min tɔgɔ ko "Bouré" ye sanu baara yɔrɔ de ye.

Ganseli

Nka, o sanu baara tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ. Dinkɛw bɛ sen mɔgɔw fɛ cogo sugu bɛ sanu nɔfɛ.

Dɔw yɛrɛ bɛ don jii kɔnɔ sanu nɔfɛ. Mɔgɔ caman bɛ bɔnɛna u nin na o sen fɛ.

Mamadi Kaba ka laseliba labɛnnen don.