Bi laseliba bɛ taa n'an ye Faransi ka taa kuma sobiyeta walima loteri de kan

Kumakanw 05:11
Sobiyeta sɛbɛn feeretaw. (Jaa jirata)
Sobiyeta sɛbɛn feeretaw. (Jaa jirata) © Christine Guillebaud

Yala mun de bɛ mɔgɔw bila sobiye tali la Faransi ?Sariya be mun fɔ a ko la ?