Laseli

Niger musow jango Diffa sigida taw donnen don ni wusulan ye

A jɛnsɛnna :

Mɔgɔ caman ko, k'o ye Niger musow ka cɛw sagokɛli sira ye.

Musow ka wusulan.
Musow ka wusulan. © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Farafinna tile bin yan fan fɛ, wusulan jenini ka di musow ye kosɛbɛ.

An ka lasigiden Niamey, Mahamoud Kaba DIAKITE tara SAFEM sugula ka taa musow kuma ɲɔgɔnya, ko in gundo bɛ minnu bolo.