Laseli

Bi laseliba bɛ kuma Manden jamana jamuw de kan, kɔrɔ bɛ olu minnu bɛɛ la

A jɛnsɛnna :

Kumagalamani, jaa jirata.
Kumagalamani, jaa jirata. © Pixabay
ka baroda tɔw lajɛ