Laseli

Mali la, bololabara sugu bulon Bamako waleyara Mali ferekɛlaw nin dunanw fɛ

A jɛnsɛnna :

O kɛra sababu ye ka ɲɔgon don waleya ferekɛlaw ce, Mali taw nin dunanw. 

Misali, Senegal faaba la Dakar, farafinna fɛɛrɛfɛnw lakodon sugu.
Misali, Senegal faaba la Dakar, farafinna fɛɛrɛfɛnw lakodon sugu. © Issouf ZERBO
Ganseli

Nga, sanniko ma sabati i ko san tɛmɛlenw. 

Bi laseliba bɛna kuma o de kan. 

Baba Sangaré ka baara waleyalen don.

ka baroda tɔw lajɛ