Laseli

Bi laseliba bɛ taa n'an ye Mali de la, ka taa koronabana taabolo filɛ yen kɛneyasow la

A jɛnsɛnna :

Bi laseliba bɛ kuma koronabana de kan. Koronabana ye mɔgɔw lasirayan ɲinan.  

Bamako dɔgɔtɔrɔsoba dɔ "Hôpital du Mali" (jaa).
Bamako dɔgɔtɔrɔsoba dɔ "Hôpital du Mali" (jaa). © RFI/David Baché
ka baroda tɔw lajɛ