Laseli

Bi laseliba bɛ taa n'an ye Guinée, yen min mɔgɔw tɛ ka sɔn k'u boloci koronabana furaji la

A jɛnsɛnna :

Koronabana bolocili furajiw.
Koronabana bolocili furajiw. AFP - JUSTIN TALLIS
ka baroda tɔw lajɛ